Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Dagens bibelreflektion kommer från berättelsen om Jesu dop. Minns orden från Mark 4:23 - "Hör, du som har öron att höra med."

Matt 4:12-17 - När han hörde att Johannes hade blivit fängslad vände han tillbaka till Galileen. 13Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Sebulons och Naftalis land, 14för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: 15Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön, på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen – 16folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp.17Från den tiden började Jesus förkunna: ”Omvänd er. Himmelriket är nära

Bön av Petrus:

Herre Jesus Kristus, 
Du är Messias, den levande Gudens son, 
förkastad av människor men utvald av Gud. 

Du har uppstått från de döda
och fött oss på nytt till ett levande hopp. 

Du har friköpt oss med Ditt blod
från ett meningslöst liv till att följa dig. 
Du har kallat oss från mörkret till Ditt underbara ljus
för att vi ska vara Ditt folk i världen. 

Du är min outsägliga glädje. 

Inför Din helga närvaro öppnar jag mitt hjärta
och böjer mig under din starka hand. 
Låt härlighetens Ande vila över mig.

Han som förvandlar lidandet och frigör nådegåvorna, 
så att jag i allt kan tjäna och förhärliga Dig. 

AMEN.