Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Joy

Jag har funderat mycket på flyktingar den senaste tiden: hur kan vi hjälpa dem, hur kan vi samla in pengar, kläder? 

Men vad kan vi lära av dem?

Vilka berättas det om i Bibeln som var flyktingar?
Israeliterna, när de flydde från Farao och egyptierna.
Jakob flydde från sin bror. 
David flydde Saul som ville döda honom.
Mose flydde från sitt folk efter att ha mördat.
Adam och Eva tvingades lämna Edens lustgård.
Jona flydde Nineve och Guds uppdrag.
Noa flydde en stor översvämning.
Josef och Maria flydde Herodes.

Vi ser att vissa flydde från våld och andra människors ondska, andra från naturkatastrofer och ytterligare andra efter att själva utfört onda handlingar. 

På engelska säger 2 Tim 2:22 att vi ska "fly det onda". Med de senaste veckornas nyheter om stora flyktingströmmar i bakhuvudet, är det för mig otroligt starkt och drastiskt att vi ombeds fly djävulen, men kanske är det precis så allvarligt vi ska se på det... 

Vidare talar Paulus i 2 Tim 2:22 om att vi ska pursue - gå efter, rättfärdighet, tro kärlek och fred. Vi ska fly det onda, men söka efter det goda. 

2 Tim 2:22 - Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. (NIV)

2 Tim 2:22 - Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. (Sv. Folkbibeln)