Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Dagens bibelreflektion kommer från berättelsen om när de första lärjungarna kallades. Minns orden från Mark 4:23 - "Hör, du som har öron att höra med."

Matt 4:18-22 - När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. 19Han sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, 20och de lämnade genast sina nät och följde honom. 

21När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, 22och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.