Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Maritn

Dagens bibelreflektion kommer från berättelsen om när Jesus förkunnade och botade människor i Galileen. Minns orden från Mark 4:23 - "Hör, du som har öron att höra med."

Matt 4:23-25 - Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.

Ryktet om honom spred sig i hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallandesjuka och förlamade, och han botade dem.

Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan.