Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Jackie

Dagens bibelreflektion kommer från Bergspredikan och saligprisningarna. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med

Matt 5:13-16 - Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.

14Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, 15och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. 

16På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.