Dagens Andakt Fredag

Skriven av Joel

10687163_10152449755343237_5387780854761542945_n.jpg

Matt 13:1-9; 18-23 - Liknelsen om sådden. 

En man gick ut för att så. 4När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. 

5En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. 6Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. 

7En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. 8Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.

Jag har en liten kolonilott jag påtar i och försöker få att blomstra. Tidigare har jag alltid tänkt att det normala tillståndet är god jord, men jag har insett att så är det inte! Vi behöver bearbeta jorden för att den ska gå att odla i. 

Den goda jorden kommer inte av sig själv. Det är lång väg till att bli en god, och såbar jord. Vi har vår del att bidra med: några är satta till att plantera, andra till att vattna - men Gud ger växten. Vi är kallade att förbereda jorden, också i människor: se potentialen, be, fortsätta älska för att jorden där Guds ord är sått ska ha den bästa möjliga förutsättningen för att ge god frukt!