Dagens Andakt Torsdag

Skriven av David

>> Skriv ett klagobrev till Gud och uttryck din frustration: över saker som är orättvisa, fel, sårande. Censurera inte dig själv!

Jag har lyssnat till Jobs bok under den senaste tiden. Jobs bok har 42 kapitel, och 38 av dem beskriver hur Job och hans vänner beklagar sig över allt och alla, anklagar varandra för att vara anledningen till det onda och det orättvisa som skett Job.

Jag har precis besökt goda vänner under ett par dagar. De har 4 barn och det har varit intressant att se och höra barnen komma till sina föräldrar och beklaga sig över saker som hänt dem som de upplever som orättvisa. ”Han tog min kudde!” – ”han fick en större bit än jag!” – triviala saker för mig, men som för dem har varit hela deras värld. Ibland tror jag att det är precis så med oss och Gud.

De inledande 38 kapitlen i Job är en enda lång klagan, men de avslutande 4 kapitlen innehåller Guds svar. De kapitlen har blivit otroligt starka för mig.

De har inte gett svar på alla mina frågor kring mina problem och lidanden i världen, men de har gett mig perspektiv. Guds perspektiv.