Dagens Andakt Måndag

Skriven av Wei-Mei

Ef 1:1-2; 3:1Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. (…) Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar…

Paulus skrev brevet till efesierna när han satt i fängelse, kall och ensam – ändå gav han inte upp. Jag är otroligt uppmuntrad och utmanad av hans överlåtelse.

Låt oss inte ge upp vi heller, även om vi kanske är bundna av plikter, sjukdom eller olika omständigheter.

Paulus liv bar frukt och hans gärningar var inte slöseri med tid. Vi är också en frukt av hans överlåtelse och gärning – låt oss fortsätta framåt med vår kallelse och våra gärningar, precis som Paulus gjorde.