Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Magdalena

Dagens bibelreflektion kommer från Matteus. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

Matt 9:35-38 - Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 

36När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, 37och han sade till sina lärjungar:

”Skörden är stor men arbetarna få. 38Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”