Dagens Andakt Fredag

Skriven av Joel

Kol 1:16-17 - Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 

Jag vill påminna om Gud idag! Jag vill prata om Gud. Ni ser, det är väldigt viktigt för oss. Jag ska nämna några aspekter av det hela!

Våra dagar är ofta fyllda till brädden av diverse saker. Göromål. Tillsynes viktiga, eller tillsynes oviktiga: Barn, mat, arbetsuppgifter, projekt, böcker, motion, kaffe. Detta, det vi kallar vardagen kan ibland verka kvävande, i jämförelse mot det vi ser som ett gudstillvänt liv! Men Jesus som gått in i skiten vill våra vardagar och han vill vara med oss. Men för att se mer tillbedjan i våra liv, jag vill det, särskilt när jag ser mitt liv i snitt, då vill jag att mitt liv ännu mer skulle präglas av tillbedjan och lovsång! För att det ska kunna bli så måste vi påminna oss om Gud och hans verk. När jag gick på bibelskola gick jag på en lovsångsledarinriktning. Där pratade vi om lovsång, tillbedjan, lärjungaskap. En sak som följde oss var Rickard, vår lärares, devis, att: grunden för lovsång och tillbedjan är vem Jesus är. Vad han har gjort, vad han gör och vad han kommer att göra.

Under gamla testamentets tid var det starkt uppmuntrat och troligtvis utbrätt. Att en far undervisade och pratade om Gud, varhelst, på vägen, i hemmet. Om Guds väldiga gärningar. Hur han utvalde det som inte var mycket för världen och gjorde ett folk av ett mycket gammalt par. Hur Gud befriade sitt folk ur slaveriets Egypten. Hur han ledde dem vid handen. Hur han testade dem, fostrade dem och hur han på olika sätt räddade dem från faror. Hur han lett sitt folk genom hela historen. Hur han räddade oss från att gå under i våra tappra försök. Hur han tagit kontakt med oss genom att komma till oss. Hur vi fått komma nära Honom som är Alfa, Omega, Kärleken, Visheten, Vår Frid, Klippan, Källan, vårt allt.

Det är nämligen så att mycket vill försöka lura oss att vi är kvar i meningslöshetens välde. Att vi inte är friköpta. Att Gud är död. Att Gud inte finns.

Därför måste vi prata om Gud.

Läsa berättelserna om Honom. Höra vittnesbörd! Umgås med Honom. För att pränta in i oss att, Jesus älskar oss. Han älskar oss. Vi kan ha så fruktansvärt svårt att förstå att Jesus älskar oss. För att vi ska kunna närma oss Honom måste vi tro att han faktiskt är den Han utger sig för att vara. Våd frid, god, vår försörjare. Att prata mer om Honom mellan oss. Vad han gör och vill göra, vad han gjort.

Jag kollade upp betydelsen av ordet ’gud’ i biblisk uppslagsbok. Gud. Ett gammalt ord, det betyder ungefär ”den vi ropar till” eller ”han vi ropar till”. Vår tillflykt.

Vi säger ibland att de flesta svenskarna är religiösa i krisens stund. Utifrån att Gud är den vi ropar till, så är många många religiösa. Men. Det är när vi sätter namn på denne vi ropar till som det blir verkligt. Gud är verkligheternas verklighet. Ja. För att vår relation med Gud inte bara ska bli massa ropande ut i luften efter ’den vi ropar till’ måste vi förstå att Gud är någon. Gud säger själv: Jag är den jag är.

Han är den osynlige vi vill rikta vår blick mot. Nu.