Dagens Andakt Fredag

Skriven av Jackie

Kol 1:15 - Han (Jesus) är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.

Vilken paradox - en avbild av något osynligt...! Gud Fadern är osynlig, men låter sig synas genom sin son Jesus. Gud sände Jesus till jorden, och mot slutet av sin tid på jorden sa Jesus: "Som Fadern sänt mig, sänder jag er" (Joh 19:21).

Vi är skapade till Guds avbild (1 Mos 1:27). Idag ser människor inte Jesus utan oss, en operfekt avbild av en perfekt Gud - vilken utmaning!

Hur kan vi vara en avbild av något som är osynligt? Måste vi inte först känna honom då? Vilken bild får människor av Gud när de ser oss?