Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

Dagens bibelreflektion kommer från Matteus. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

Matt 12:9-14 – Sedan gick han därifrån och kom till deras synagoga.

Där fanns en man med en förtvinad hand. De frågade Jesus: ”Är det tillåtet att bota på sabbaten?”

De ville ha något att anklaga honom för.

Han svarade: ”Om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, griper han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd än ett får är inte en människa. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten.”

Sedan sade han till mannen: ”Håll fram din hand.” Han höll fram den, och den blev lika frisk som den andra.

Fariseerna gick då ut och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen.