Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Ps 92:2 - Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet.

Januari är internationellt vår böne- och fastemånad. Vi står tillsammans med övriga OM-världen.

2 Mos 34:6-7 - Och Herren gick förbi honom och ropade: ”Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.  Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden, han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led."

Be för våra ledare inom OM:
- att de undervisas i andligt ledarskap och förstår vad som är väsentligt
- att de förstår hur de kan återhämta sig från misstag och felsteg och
- att de är framgångsrika i arbetet.

Ef 6:10-12 - Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.