Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Jer 32:17-18 - Ack, Herre, min Gud, du har gjort himlen och jorden med väldig makt och lyftad arm. Ingenting är omöjligt för dig, du som visar godhet mot tusenden och som låter vedergällningen för fädernas skuld drabba också deras barn efter dem. Store och väldige Gud, Herren Sebaot är ditt namn.

Januari är internationellt vår böne- och fastemånad. Vi står tillsammans med övriga OM-världen.

"Bön är en fantastisk inbjudan, inte en tung religiös plikt" - Pete Greig 

Meditera och be över denna vers idag:

Jak 5:16 - Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.