Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Joy

Ps 103:17 - Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom. Hans trofasthet når till kommande släkte. 

Januari är internationellt vår böne- och fastemånad. Vi står tillsammans med övriga OM-världen.

Låt oss tillsamans be och meditera över:

Heb 10:10:24-25 - Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.