Dagens Andakt Måndag

Skriven av Jackie

Jesaja 26:11 - Herre, din hand är lyft, men de ser det inte. Låt dem stå där med skam när de ser din lidelse för folket. Låt eld förtära dina fiender.

Januari är internationellt vår böne- och fastemånad. Vi står tillsammans med övriga OM-världen.

"Ditt underbara ord gör mig mållös" - AW Tozer

Låt oss be och meditera över:

Jer 15:16 - De som föraktar dina ord: Krossa dem, så att ditt ord kan fylla mitt hjärta med glädje! Ty ditt namn är utropat över mig,Herre, härskarornas Gud.