Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Ps 107:8 - De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor.

Januari är internationellt vår böne- och fastemånad. Vi står tillsammans med övriga OM-världen.

Minns du när du först började förstå att Gud är barmhärtig och nådefull? Kanske var det en specifik dag, ett möte eller en längre period i ditt liv. Tänk tillbaka på den tiden och tacka Gud för Hans nåd!

Låt oss be och meditera över:

Heb 13:15 - Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.