Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Samuel

Jes 55:3 - Kom till mig och hör noga på, lyssna, så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er, den nåd jag visat David skall bestå.

Januari är internationellt vår böne- och fastemånad. Vi står tillsammans med övriga OM-världen.

De senaste veckorna har vi tillsammans tittat på, förundrats av och erkänt vem Gud är.

Vad blir din respons till vem Gud är? Är Han din kung? 

Vi tillhör en STOR Gud!
Låt oss be STORT och meditera över: om du hade en (1) bön till Gud, en önskan inför det nya året, vad skulle det vara? 

Ef 3:20 - Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka.