Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Alfred

Ps 103:1-5 -  Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn! 2Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: 3han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, 4han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, 5han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. 

v. 11 - Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Januari är internationellt vår böne- och fastemånad. Vi står tillsammans med övriga OM-världen.

Vad blir vår respons till Guds kärlek? 

"Åh, vilket pris Jesus betalade för att ge oss fri tillgång till Guds tron! Med den vetskapen är sporadisk eller nonchalant lovsång inte något alternativ för mig" - Louie Giglio 

Låt oss tillsammans be och meditera över:

Ps 9:2-3 - Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. 3Jag vill jubla av glädje över dig
och lovsjunga ditt namn, du den Högste.