Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Jackie

Jag lyssnade till Markus evangelium imorse. I Mark 7:36 står det: Och alla blev överväldigade och sade: ”Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.” 

Plötsligt blev det så stort för mig: Allt han har gjort är bra. Allt!

För oss handlar det inte så mycket om att göra allt perfekt, eller ens vara perfekta. Det handlar snarare om att göra allt vi gör VÄL – och göra det till Guds ära. 

"Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig.
varje ton skall en hyllning till dig bära.
Och i dagar av glädje och i dagar av sorg
vill jag leva var dag till din ära" 

1 Krön 16:8-9 – Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk! Sjung och spela till hans ära, tala om alla hans under!