Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Dagens bibelreflektion kommer från Matteus. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

Matt 15:1-9 – Sedan kom fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sade: ”Varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter.” 

Han svarade: ”Varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? Visa aktning för din far och din mor. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller sin mor: Det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det ger jag som tempelgåva, då behöver han inte visa aktning för sin far eller mor.

Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull. Hycklare, Jesaja profeterade rätt om er när han sade: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.