Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Jackie

Rom 12:9-21 – Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.

Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte.

Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.

Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.

Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

I min Bibel har den här texten rubriken: "marks of a true Christian" – "kännetecken hos en sann kristen." Det är det här som ska känneteckna oss som kristna: uppriktig och uppoffrande kärlek, medkänsla, vänlighet, fred. Sista versen är stark för mig: "Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda" 

Låt oss tillsammans be för vår omvärld. För vishet, fred, kärlek och medmänsklighet. Vi vill vara med och besegra det onda med det goda.