Dagens Andakt Måndag

Skriven av Ville

Finns det kristna soldater? Inte i metaforisk anda, utan faktiska soldater, tränade att dra ut i fysiska, riktiga krig och döda?

Ja, de finns. Och jag har funderat mycket på om det är rätt eller fel. 

I gamla testamentet ser vi hur Gud kallade sitt folk att dra ut i krig – och välsignade dem genom att ge dem seger! 

Det är tydligt att det finns otaliga krig auktoriserade av Gud i Bibeln, men vi lever ju i det nya förbundet... Hur påverkar det ovanstående? Jesus fördömde inte soldaterna han mötte, han upphöjde dem snarare för deras lydnad inför överheten och tro på Gud.  

Jag har funderat mycket på det, inte minst med tanke på alla krig och väpnade konfilkter som pågår just nu. Men kan jag dra någon slutsats kring det här? Nej, egentligen inte. Jag tror att det är upp till var och en att ta beslut kring huruvida det finns rättfärdigade krig och konflikter eller inte.

Men kristna soldater finns, och hur kan vi stötta dem? Vad är deras behov? De behöver våra förböner, och deras famlijer behöver våra förböner. 

Jag tror att vi behöver kristna också i armén och i väpnade konflikter.
Jag tror att tro, hopp och kärlek är avgörande i frontlinjen.