Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Mårten

Matt 26:30-35 – När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.

Då sade Jesus till dem: ”I natt skall ni alla komma på fall för min skull, ty det står skrivet: Jag skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras. Men när jag har uppstått skall jag gå före er till Galileen.”

Petrus svarade honom: ”Även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall.”

Men Jesus sade: ”Sannerligen, i natt innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger.” Petrus sade: ”Om jag så måste dö med dig, skall jag aldrig förneka dig.” Och detsamma sade alla lärjungarna.

Den välkända Taizé-sången klingar inom mig:

"Tacka Herren, ty Han är god.
Hans nåd varar evigt.
Tacka Herren, ty Han är god.
Halleluja!" 

Låt texten och sanningen sjunka in.

Vi misslyckas alla någon gång, men Gud bär oss också genom det. Våga lita på att Guds nåd håller. Han är mäktig att göra något stort också av våra misslyckanden.