Dagens Andakt Måndag

Skriven av Monise

5 Mos 4:5-8 – Jag lär er nu stadgar och föreskrifter, så som Herren, min Gud, har befallt mig, för att ni skall lyda dem i det land ni kommer till och tar i besittning. Ni skall följa dem och lyda dem för att andra folk skall se er vishet och insikt.

När de hör alla dessa stadgar kommer de att säga: ”Detta stora folk är verkligen ett vist och insiktsfullt folk!”

Vilket stort folk har gudar som är dem så nära som Herren, vår Gud, är oss nära varje gång vi åkallar honom? Och vilket stort folk äger stadgar och föreskrifter så rättfärdiga som denna lag som jag i dag förelägger er?

Det är många som följer lagar och föreskrifter, men tunga sådana. De föreskrifter Gud gett oss är inte tunga utan där för att vägleda oss och ge oss glädje. Israels folk ombads att följa föreskrifterna för att grannfolken skulle se att de tillbad en stor och kärleksfull Gud. Vårt liv ska vara ett vittnesbörd för andra runtomkring oss. 

v. 7 säger "Vilket stort folk har gudar som är dem så nära som Herren, vår Gud, är oss nära varje gång vi åkallar honom?"

Han är nära oss varje gång vi åkallar honom, inte bara de gånger vi är glada och nöjda, men varje gång!

Men minns också det som står i v. 9 – "Men akta dig mycket noga för att glömma vad du såg med egna ögon. Bevara det i minnet så länge du lever". Glöm inte bort det Gud gjort!

Vad har Gud gjort i ditt liv som du behöver påminna dig själv om idag?