Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Maritn

Joh 10:1-4 – Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare.

Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem.

När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst.

Vi är Hans får och Han leder oss och vi följer Honom, för vi känner igen Hans röst. Vilken frihet vi har fått i Kristus!

Idag prisar vi Gud för vad Han gör bland somalierna, och fortsätter be om öppna dörrar och beskydd för våra bröder och systrar. Gud ger oss frihet!