Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Jackie

Dagens bibelreflektion kommer från Matteus. Minns orden från Mark 4:23 – Hör du som har öron att höra med.

Matt 17:14-18 – När de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom och sade: ”Herre, förbarma dig över min son. Han är fallandesjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, och de kunde inte bota honom.”

Jesus svarade: ”Detta fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig."

Jesus talade strängt till pojken, och demonen for ut ur honom, och från den stunden var han botad.