Dagens Andakt Fredag

Skriven av Jackie

Jag har upplevt att det är sant. 

Ps 27:1-5 – Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för? 

När de onda kommer emot mig för att slita mig i stycken, mina motståndare och fiender, då skall de själva snava och falla. Om en krigshär hotar mig känner jag ingen fruktan, om kriget kommer är jag ändå trygg. 

Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel. Ty han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag, han gömmer mig i sitt tält, han räddar mig upp på klippan.

Jag tror att de flesta av oss har erfarenheter av när Gud verkligen varit vårt ljus och vår räddning. Kanske har vi inte varit rädda, trots att vi egentligen borde varit det. Kanske har vi plötsligt klarat av något som vi vanligtvis inte skulle fixa. Gud är vårt ljus och vår räddning.

Dela med dig av de erfarenheterna, till uppmuntran för oss andra!