Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Jackie

2 Kor 10:3-6 – Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen.

Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad, så snart er lydnad har blivit fullständig.

Ibland påminner Gud oss om tankebyggnader vi behöver bryta ner: lögner vi tror om Honom, oss själva eller andra som binder oss snarare än ger oss liv. 

Gud vill ge oss liv, och liv i överflöd!

Fråga Gud om det är något du behöver göra upp med idag: tankebanor eller liknande som hindrar dig från att tro på Hans sanning – om dig själv, om livet om Honom. 

Tack Gud för att din sanning gör oss fria!