Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Robert-Jan

Vi har ett budskap att förmedla. Som kristna bär vi på evangeliet och nyckeln till himlen, men ofta tycks vi tro att människor ska förstå det budskapet bara genom hur vi beter oss. Och vi tycks hoppas att de så småningom ska fråga oss vad det är som gör oss annorlunda, och sen..ja, sen ska de förstå, och börja tro på Gud.

Ja, det finns en tid att med handlingar visa på Gud, men vi tycks ha glömt (eller förträngt) att det också finns en tid att med ord förklara vad vi tror på. 

Mark 11:15-17 – De kom till Jerusalem, och han gick till templet.

Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen.

Han undervisade dem och sade: ”Står det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste.”

I vilken del av templet var Jesus när det här hände? Jämför 1 Kung Tempelplatsen; den del av templet som var för alla folk, judar som hedningar, – och judarna hade gjort det till en handelplats! Jag tror inte att Jesus bara var upprörd över själva handeln som pågick där, utan att det tog plats för det som egenligen skulle  

För mig, beskriver texten så tydligt Jesu hjärta för de förlorade fåren. Det är som att han säger: "ni är så upptagna med er själva! Var är ert hjärta för de förlorade?" 

Har vi förlorat hjärtat och passionen för de som inte tror på Jesus?

Jag tror att vi behöver titta på vår egen tempelplats: har vi plats för hedningarna, de som ännu inte tror? Jag tror vi behöver göra plats för dem. Göra plats i våra hem, i våra kalendrar, i våra prioriteringar. 

Låt oss inte glömma varför vi gör det vi gör: för att vi vill att fler ska lära känna Jesus.