Dagens Andakt Onsdag

Skriven av David

Tankeexperiment: skriv ned 3 saker du kommer ihåg från igår. Tänk inte för länge utan skriv bara!

Vad skrev du ned? Varför tror du att du kom ihåg just dessa saker? 

Vad är det som gör att vi minns vissa saker framför andra?
Vi brukar komma ihåg det positiva framför det negativa, även om dagen varit riktigt dålig. 
Repetition – det som upprepas minns man lättare.

Människan är en vane-varelse. Det vi upprepar påverkar oss - positivt eller negativt. 

Jag har funderat väldigt mycket på det – vilka vanor har jag? Hur påverkar de vanorna mig? Och jag har funderat på mycket på bibelläsandet.

När du läser Bibeln, gör du det bara för att det är något jag borde göra? Vad är din motivation till att läsa? Är det möjligt att skapa en hunger för Bibeln, kan vi be Gud att skapa en hunger i oss?

Vad du gör med det du läst kommer att påverka vad och hur mycket du kommer ihåg. Vilken relevans du upplever att det du läser har, påverkar oss vad och hur mycket det påverkar dig. 

Är det kanske så att desto mindre tid vi lägger på att läsa Bibeln, desto mindre kommer den att påverka oss. Och desto mindre den kommer att påverka oss, desto mindre kommer den att bli relevant för oss? 

Hur relevant är Bibeln för dig?

Följ en bibelläsningsplan: www.minibiblecollege.org.org eller http://www.antautmaningen.se