Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Juhanni

2 Kor 5:14-17 – Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem.

Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. 

Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.

Förstår vi vad dessa verser verkligen betyder? Vi ska inte längre bedöma någon på människors vis, för något nytt har kommit. Vi är nya skapelser!

Gud har gett oss en ny skapelse, men många gånger ser vi den inte själva. Andra runtomkring oss kan hjälpa oss att upptäcka vad som finns inom oss – det goda nya och det negativa gamla. 

Gal 6:1-2  – Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Låt oss hjälpa varandra att upptäcka mer av den nya skapelsen i varandra!

Fader, ge oss dina ögon att se på varandra och oss själva.