Dagens Andakt Måndag

Skriven av Jackie

När David bad använde han bilder som var välkända för honom. Vilka bilder skulle vi använda idag? Hur skulle du be?   

Ps 91 – Den som bor i den Högstes skydd
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.”

Han räddar dig från jägarens nät
och från den förhärjande pesten.
Han täcker dig med sina vingar,
under dem finner du tillflykt,
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Du behöver inte frukta nattens fasor
eller pilen som flyger om dagen,
inte pesten som smyger i dunklet
eller farsoten som härjar i middagshettan.

Tusen kan falla bredvid dig,
ja, tiotusen vid din sida,
men du skall inte drabbas.

Du skall själv få bevittna
hur de gudlösa får sitt straff.
Din tillflykt är Herren,
du har gjort den Högste till ditt värn.

Inget ont skall drabba dig,
ingen olycka komma nära ditt hus.
Han skall befalla sina änglar
att skydda dig var du än går.

De bär dig på sina händer,
så att du inte stöter foten mot någon sten.
Över lejon och ormar går du fram,
du trampar på vilddjur och drakar.
Han håller fast vid mig, och jag räddar honom,
jag skyddar honom, ty han känner mitt namn.

Han åkallar mig, och jag svarar honom,
jag är med honom i nöden,
jag befriar honom och ger honom ära.
Jag skall mätta honom med ett långt liv
och låta honom erfara min hjälp.

Vi ber för våra bröder och systrar i Syrien. Situationen är fortfarande kritisk och vi ber att de ska få uppleva psalm 91 i sina egna liv och kroppar.

Vi ber för våra bröder och systrar i Burundi. Det är politisk instabilitet och våldet ökar. Många har redan flytt landet. Vi ber om beskydd för landet och för deras ledare. Vi ber om beskydd för OM-teamet på plats och vi ber att de också ska få uppleva psalm 91.