Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Caisa

Caisa har varit med OM i Filippinerna under 9 månader. Så här berättar hon:

Jag har framförallt varit involverad i 3 projekt:

  1. Söndagsskola och outreach bland barnen i området
  2. Matudelning bland barn och ungdomar i slummen
  3. CISD - Critical Incident Stress Debreifing. 

CISD – Filippinerna drabbas ofta av naturkatastrofer. Vi har rest till de drabbade delarna och arrangerat utbildningar för pastorer och myndighetspersoner att kunna leda gruppsamtal med dem som gått igenom trauman. Jag har ofta haft hand om barnen på dessa samlingar, och hjälpt dem att bearbeta vad de varit med om. 

Gud har bevarat sin kyrka: när alla andra platser i staden eller byn har ödelagts har kyrkans byggnader stått kvar och det har skett matunder där maten mänskligt sett inte borde räckt till så många människor. 

Gud har fört församlingarna samman: där splittring tidigare rådde har församlingar börjat samarbeta och enats – mitt i katastrofen!

Jag lärt mig så otroligt mycket kring tjänande av den lokala församlingen. Och där jag inte har kunnat hjälpa andra har Gud fortfarande arbetat i mig. 

Be med mig för Filippinerna:

  • Avgudadyrkan – den största andliga kampen i landet.
  • Fattigdom – är det naturkatastroferna eller fattigdomen som dödar? Naturkatastrofernas konsekvenser blir så mycket större när folk är fattiga; husen faller samman, vattnet är inte rent osv...
  • Korruption – det är ett rikt land men ett fattigt folk

Ett bibelord som burit mig under min tid i Filippinerna är orden om Guds rustning.

Ef 6:10-18 – Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.

Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.

__________________________________________________

Vill du också åka til Filippinerna? Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information!