Dagens Andakt Fredag

Skriven av Mari

Jer 29:4-11 – Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien:

Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre! Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång.

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Låt inte lura er av profeterna bland er eller av era spåmän och bry er inte om drömmarna de drömmer. Ty lögn är vad de profeterar för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren (...)

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

Ibland blir livet inte som vi tänkt oss och det kan kännas som att våra drömmar krossas. Men jag tror att Gud vill göra något vackert också av de situationer som inte blev som vi tänkt oss. Guds tankar är alltid större.

Tänk tillbaka på ditt liv, har du någon gång upplevt att det inte blivit som du tänkt dig, att dina drömmar krossats – men att Gud vänt det till något större och bättre än du först drömt om?