Dagens Andakt Måndag

Skriven av 30 dagar bön

Stora delar av Västafrikas välstånd har kontrollerats av kristna samhällen. Muslimer som lever i det torra inlandet ser sina tillgångar minska i takt med den globala uppvärmningen och det expanderande Sahara, som leder till utarmade jordbruks- och betesmarker.

Resultatet är en allt fattigare och mer desperat islamsk befolkning, vilket skapar grogrund för militanta grupper.

  • Be för den muslimska befolkningens såväl fysiska som andliga behov i Västafrika.
  • Be att Gud beskyddar kristna från islamska militanta gruppers angrepp. 

Jer 14:22 – Kan någon av folkens falska gudar ge regn? Kan himlen själv låta skurar falla? Endast du kan det, Herre, vår Gud, du är vårt hopp. Ty du är den som gjort allt detta.

__________________________
Bönämnena under Ramadan (18 juni-17 juli) bygger på materialet "30 Dagar i bön för muslimvärlden 2015", utarbetat av organisationen 30 Days International.