Dagens Andakt Tisdag

Skriven av 30 dagar bön

Under 1400- och 1500-talen var Songhai ett av de största islamska imperierna i Afrikas historia. I dag lever songhaifolket i synnerhet längs Nigerfloden i nordöstra Mali.

Området är fortfarande nästan helt onått av evangeliet: 99 procent är muslimer och det finns mycket få kristna. I januari distribuerades Nya Testamentet på songhai.

  • Be om möjligheter för fler att förstå budskapet om Kristus och dess kraft att förändra och ge fred.

Matt 9:37-38 – Jesus sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

_______________
Bönämnena under Ramadan (18 juni-17 juli) bygger på materialet "30 Dagar i bön för muslimvärlden 2015", utarbetat av organisationen 30 Days International.