Dagens Andakt Torsdag

Skriven av 30 dagar bön

Det katastrofala tillståndet i Tchads offentliga utbildningssystem har medfört att muslimer över hela landet efterfrågar kristna skolor för sina barn. De betraktar god undervisning av sina barn som en del av Guds välsignelse.

  • Be att de kristna lärarna ska få visdom och mod att vara ett vittnesbörd om Kristus i undervisningen och att många familjer ska bli Jesu efterföljare.

1 Pet 3:13-17 – Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er. Men Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan.

Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal.

Bättre lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda.

_________________
Bönämnena under Ramadan (18 juni-17 juli) bygger på materialet "30 Dagar i bön för muslimvärlden 2015", utarbetat av organisationen 30 Days International.