Dagens Andakt Tisdag

Skriven av 30 dagar bön

Under de senaste två årtiondena har Gud använt den svåra situationen i Iran till något gott. Ekonomiskt sammanbrott, drogmissbruk, ödeläggande krig har tillsammans med frimodiga vittnesbörd från kristna evangelister och missionärer dragit många tusen iranier till tro på Jesus Kristus.

  • Be att de frälsta iranierna ska växa i tron på Jesus.

Jes 51:4-5 – Lyssna på mig, alla folk, ni folkslag, hör noga på! Från mig skall lagen utgå, min rätt skall bli ett ljus för folken. 

Snabbt nalkas min rättfärdighet, min hjälp är på väg, med mäktig arm skipar jag rätt bland folken. Fjärran länder väntar på mig, de sätter sitt hopp till min makt.

______________________
Bönämnena under Ramadan (18 juni-17 juli) bygger på materialet "30 Dagar i bön för muslimvärlden 2015", utarbetat av organisationen 30 Days International.