Dagens Andakt Måndag

Skriven av Martin

Temat för årets Teenstreet var Home och att ha vår identitet i Gud. 

Ps 84:3-6 – Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar.

Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.

Sparven har funnit ett rede
och svalan ett bo för sina ungar:

dina altaren, Herre Sebaot,
min konung och min Gud.

Lyckliga de som bor i ditt hus
och alltid kan sjunga ditt lov.

Lyckliga de som har sin styrka i dig,
de som gärna drar upp till templet.

Jag ser så mycket glädje i den här texten. Det är glädje att vara på väg till templet, att vara i templet. De ha sin glädje i Herren! 

Finns det något som hindrar dig att ha din glädje i Herren? Dela det med någon, och be tillsammans!