Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Dagens bibelreflektion kommer från Matteus. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

Matt 20:29-34 – När de lämnade Jeriko följde mycket folk med honom. Där satt två blinda vid vägkanten, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: ”Herre, Davids son, förbarma dig över oss!”

Folket sade åt dem att hålla tyst, men de ropade ännu högre: ”Herre, Davids son, förbarma dig över oss!”

Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade: ”Vad vill ni att jag skall göra för er?” De svarade: ”Herre, gör så att våra ögon öppnas.”

Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.