Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Martin

Idag ber vi för Sydsudan, Pakistan

Sydsudan (läs mer på Joshua Project)
Utmaningar att be för: 

 • Fred
 • Den kristna kyrkan att stå fast trots förföljelse
 • Befrielse från slaveri

Pakistan (läs mer på Joshua Project)
Utmaningar att be för:

 • fundamentalistisk islamism
 • kvinnoförtyck
 • näst största imslamska nationen i världen. 384 onådda folkgrupper.

Kazakhstan (läs mer på Joshua Project)
Utmaningar att be för:

 • församlingsplanteringar i regionen. fler arbeterare till skörden!
 • folkgruppen kazakherna och att de får höra evangeliet
 • P. - vår OM-ledare i regionen

Djibouti (läs mer på Joshua Project)
Utmaningar att be för:

 • Business as Mission - initiativet att driva företag som mission 
 • Utbildningssystemet. 30 % beräknas inte kunna läsa, be att fler får lära sig läsa och kan förstå Bibeln, och under tiden: nya idéer för hur Bibeln kan tas emot.
 • De kristna arbetare som finns i landet. Be om fler arbetare till skörden!