Dagens Andakt Fredag

Skriven av Martin

Med hälsning från Ignite, outrecahen i Husby och Rinkeby som avslutades igår: 

"Det har varit en fantasisk vecka där vi fått vara med att plantera många frön om vem Jesus verkligen är. Vi är uppmuntrade och utmanade!

Be för 

  • De människor - vuxna och barn, som hört berättelsen om Jesus under veckan. Be att Gud fortsätter dra dem till sig och att de förstår vem Han verkligen är
  • Fler arbetar till Husby och Rinkeby. Skörden är stor men arbetarna få!

Matt 20:29-34 – När de lämnade Jeriko följde mycket folk med honom. Där satt två blinda vid vägkanten, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: ”Herre, Davids son, förbarma dig över oss!” Folket sade åt dem att hålla tyst, men de ropade ännu högre: ”Herre, Davids son, förbarma dig över oss!”

Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade: ”Vad vill ni att jag skall göra för er?”

De svarade: ”Herre, gör så att våra ögon öppnas.” Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.

Frågan Jesus ställer är avgörande: Vad vill ni att jag ska göra för er? Det är inte alltid en lätt fråga att svara på. Hur lätt är det inte att vi svarar utifrån vårt eget perspektiv och missar Guds perspektiv?

Jag tror att vi behöver fråga Jesus själv vad vi ska svara på den frågan. Annars kanske vi inte är uppmärksamma på vad Han vill göra i och genom oss!