Dagens Andakt Fredag

Skriven av Martin

Idag tackar vi Gud för Hanna och Lisa som efter 2 resp. 1 år lämnar oss och går vidare in i nya uppgifter.

Heb 12:1-3 – När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. 

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron.

Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet.

Jag träffade H, en tidigare teammedlem häromveckan och hon uttryckte: "Det jag saknar mest är tiden vi samlades runt Jesus. Det är så svårt att vara kristen ensam!"

Det är otroligt viktigt att finnas med i en gemenskap. Att stötta varandra, och tillsammans peka på Jesus. Att vara omgivna av vittnen, som författaren till Hebreerbrevet skriver. 

Fäst era ögon på Jesus, förbli i Honom och omge er med vittnen som fortsätter att peka på Honom.