Dagens Andakt Fredag

Skriven av Jackie

I somras blev jag ombedd av en kyrka hemma i Barbados att tala över "Knowing God in my choices".

Jag blev påmind om Paulus ord i Fil 3:7-11 – Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus.

För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror.

Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans – kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda.

(Alltså. Förstår vi vilken kraft det ligger i att väcka upp någon som varit död i 3 dagar? Det är svårt nog att få igång någons hjärta vars stannat i ett par sekunder, men att få liv i någon efter 3 dagar...?!)

Paulus förstod att kraften hos Gud var stor, men också att den inte nödvändigtvis betydde att alla problem försvann. I vers 11 läser vi: "Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans."

Paulus hade fattat grejen att det var viktigare att känna Gud än att ha ett lätt och smidigt liv. Och han räknade att känna Kristus som långt mycket viktigare än allt annat!

Det är viktigt att läsa Bibeln, men kom ihåg att kraften inte ligger i orden själva utan i relationen vi har till den som uttalat dem. Det är viktigt att be, men kom ihåg att krafter inte ligger i bönen själv, utan i relationen till den som hör den. 

Där ligger kraften. Där ligger vår frälsares oövervinnerliga uppståndelsekraft. 

Finns det något i ditt liv som behöver ta del av den kraften? Nånting som behöver komma till liv, trots att det varit dött...länge?