Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Naveed

[Naveed (Pakistan) är vårt senaste tillskott i OM Sverige-familjen.]

Apg 1:8Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

När den helige Anden kommer över er kommer ni att 1. få kraft och 2. vara mina vittnen. De som tidigare var fega och inte vågade berätta om Jesus fick plötsligt frimodigheten att vittna om Jesus för andra. Titta på Petrus

Tecknet på att vi fyllts av den Helige Ande är att vi blir vittnen av Jesus. Som Guds barn är det vårt ansvar att vara Hans vittnen.

Jag var född i en muslimsk familj i Pakistan. Mina föräldrar skickade mig till Koranskola för att jag skulle lära mig Koranen utantill. De ville att jag skulle fortsätta inom högre Islamska studier, men jag valde att lära mig snickaryrket istället. Jag hamnade på en kristen skola och jag försökte hålla mig ifrån de kristna studenterna: jag visste ju att de var avfällingar, att de drack sig fulla på vin och var äktenskapsförbrytare. Men efter 6 månader insåg jag att de rykten jag matats med inte var sanna, de kristna var inte såna!

Vad var det som gjorde de kristna så annorlunda?! Jag började bli intresserad av deras lära, och jag bad om att få ett Nya Testamente för att läsa.

Karaktären hos de kristna var det första steget mot Kristus för mig.

Det andra var att någon berättade om kraften i Jesu namn.

Min mamma blev sjuk och låg döende i sin säng hemma. Jag var helt förkrossad, men blev inkallad till min rektor på skolan och han förklarade för mig hur de som kristna tror på Jesus och att det finns kraft i Hans namn. ”Gå hem och läs en vers ur Bibeln, och be i Jesu namn att Han ska hela din mamma”. Jag gick hem och gjorde som jag blivit tillsagd och tårarna rann när jag lade mina händer på min döende mamma och började be.

Det tog 5-7 min och plötsligt började mamma resa sig upp, lämna sängen och gå ut i köket för att hjälpa mina systrar och svägerskor att laga mat. Det var ett mirakel och jag visste inte vad jag skulle tro!

Karaktären hos de kristna jag mötte, och för att någon vittnade om kraften i Jesu namn vågade jag be till Jesus – och se Honom gripa in. Det var en lång process även efter det, men jag valde senare att lämna mitt liv till Jesus.

Som kristna är vi kallade att vara Jesu vittnen, och tecknet på att vi är fyllda av Hans ande är att vi vittnar om Honom.