Dagens Andakt Fredag

Skriven av Jackie

Jag har funderat rätt mycket på rasism. Vad är det egentligen?

2 Kor 10:4-5 – Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.

Rasism är vad den engelska biblen kallar "strongholds" - högborg eller starka fästen.

Starka fästen är som en mur som skyddar dig från attack, och gör det möjligt för dig att se - och skydda dig från, folk som vill ta sig in.

Andliga fästen är lögner som "trotsigt reser sig upp mot kunskapen om Gud". Det kan vara tydliga lögner som att "Gud finns inte", eller mer otydliga lögner som smyger sig på över tid "jag är inte värd nåt..."

Andliga fästen påverkar hur vi ser på oss själva, andra, världen och allt vi gör filtreras utifrån dessa.

Rasism är ofta fördomar om andra människor,  andliga fästen där vi tror lögner om andra. Det kan handla om hat, oförlåtelse eller rädsla.   

Hur gör vi för att bryta de starka fästena?

Först måste vi identifiera dem. Med andra bröder och systrars hjälp, med Andens hjälp.

När vi identifierat dem behöver vi byta ut lögnen mot sanning. Som Paulus skriver i 2 Kor 10:5 – Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.

Mata dig med Guds sanning. Läs Bibeln - Guds ord. 

Det kommer ta tid, kraft och energi, men det är värt det.