Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Lawrence

Imorse läste jag en artikel om Steve Jobs sista tal. Jag slogs av hur full av ånger och "jag-önskar-jag-hade-gjort-det-här" han var! 

Och så började jag fundera på vad Jesu sista ord var. 

Luk 24:44-49 – Han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna.

Och han sade till dem: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.

Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”

Jag slås av 3 saker när jag läser texten:

  1. Jesus delegerade inte lidandet. Han tog allt på sig! 
  2. Jesus sa att han skulle uppstå på 3e dagen. Utan lärjugnarnas hjälp!
  3. Jesus sa att lärjungarna skulle vara hans vittnen. Även om han hade kunnat göra allt själv, valde han att samarbeta med lärjungarna och med oss!

När tvivlen kommer om huruvida vad du gör, huruvida ditt arbete på kontoret, bland människor, i kyrkan gör någon skillnad, kom ihåg: Han nämner inte våra exakta arbetsuppgifter i texten, men det är tydligt att han valt att samarbeta med oss för att nå hela världen!