Dagens Andakt Fredag

Skriven av Monise

Skrifterna i Gamla Testamentet är otroligt viktiga för judarna - och för oss! Det är grunden för Nya Testamentet och evangeliet.

Idag ska vi titta på vad proftenen Haggaj kan lära oss. Israeliterna hade börjat bygga på templet, men avbrutit bygget efter att de börjat fundera på vilka politiska konsekvenser det skulle ge.

1. Hagg 1:3-4,9 – Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggaj: Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus, medan detta hus ligger i ruiner? (...) Ni strävar efter mycket men får litet. Skörden ni bärgar blåser jag på. Varför? säger Herren Sebaot. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har brått med era egna.

Vad lär vi oss? När vi inte har de rätta prioriteringarna försvagas våra resultat. Därför: Be över dina prioriteringar i livet!

2. Hagg 2:12-14 –Så säger Herren Sebaot: Fråga prästerna vad som gäller i detta fall: Om någon bär heligt kött i mantelfliken och fliken kommer i beröring med bröd, kokt mat, vin, olja eller annan föda, blir detta heligt då? Prästerna svarade: Nej. 

Sedan frågade Haggaj: Om någon som blivit oren genom en död kropp kommer i beröring med sådant, blir det orent då? Prästerna svarade: Ja, det blir orent.

Vad lär vi oss? Helighet är något individuellt. Det handlar inte om att vi är medlemmar i en särksild kyrka, eller att vi är missionärer. Det handlar om vår relation med Gud: om det inte står rätt till mellan oss och Gud är vi inte heliga!

3. Hagg 2:17, 19-20 – Tänk på hur det blir, från och med i dag! Innan ni började foga sten till sten i Herrens tempel (...) Tänk på hur det blir, från och med i dag, den tjugofjärde i nionde månaden, den dag då grunden till Herrens tempel har blivit lagd. 

Tänk efter! Visst, utsädet ligger kvar på logen, och vinstocken, fikonträdet, granatäppelträdet och olivträdet bär ännu ingen frukt. Men från denna dag skall jag skänka välsignelse.

Vad lär vi oss? Tänk på - reflerktera över vad Gud gör, vad du gör, vad Gud säger, vad du säger. Ge det tid!
Dessutom: resultatet av att lyda Guds ord och befallningar är att Gud kommer att välsigna oss. 

För att sammanfatta:

1. Prioritera rätt - då kommer resultaten
2. Du blir inte helig utan en relation med Gud - prioritera den!
3. Tänk efter och reflektera över ditt liv. Att lyda Guds ord kommer att ge välsignelser