Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Magnus

I Apg 7 läser vi Stefanos tal till fariseerna och de skriftlärda innan de stenar honom till döds.

Stefanos går igenom hela Israels historia från Abraham, via Josef, Mose och slutligen David och Salomo.

Det berättas om hur Josef hade drömmar och fick löften om vad Gud skulle göra framöver – men det togs inte väl emot av hans bröder.

Trots att Josef fått löftena såg det ut att gå utför för honom: han såldes som slav till Egypten av sina egna bröder, levde ett ärligt liv hos Potifar men anklagades ändå för att ha ljugit och förfört Potifars fru och slängdes i fängelse som straff. Han hade löftena från Gud han fått i sin ungdom, men ändå gick saker och ting emot – tills Guds tid var inne och han vände situationen.

Likadant är det med oss: vi har också fått löften från Gud, men kanske ser vi inte hur de ska kunna infrias. Och kanske ser vi inte vad våra liv har för betydelse eller ens mening.

Vi ska aldrig bedöma vad våra liv betyder här och nu utan lita på att Gud har allt i sin hand.

Abraham hade också fått Guds löften om att en dag få en arvinge. Men Sara tvivlade och gav sin tjänsteflicka till Abraham för att hon skulle föda Abraham en son och arvinge. 

Hur ofta tänker vi inte som Sara och Abraham: "vi måste fixa till lite för att Guds löfte ska gå i uppfyllelse!"

Men Gud behöver inte att någon fixar till något. Han är fullt kapabel att infria sina egna löften. Och han gör det – i sin tid.

Hela GT talar om löftet att Frälsaren ska komma. Men det tar lång tid innan löftet infrias genom Jesus:

Joh 1:14 – Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.